fundacja tessaFundacja powstała na prośbę uczestników portali społecznościowych oraz ich rodziców.

 

Zainteresowani zwrócili się do Teresy Gałczyńskiej aktorki i dziennikarki, która prowadzi również własny serwis prasowy, gdzie prezentowane są wywiady z gwiazdami i biznesmanami i związany ze stroną internetową Fanpage „Świat według Tessy”, aby również promować tam młodych, zdolnych, a także dorosłych artystów, którzy nie mają szansy zaistnienia w codziennej prasie.

W swojej działalności Fundacja przestrzega prawa Rzeczypospolitej Polskiej i prawa Unii Europejskiej, jest otwarta na współpracę z innymi podmiotami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji, kierując się zasadami swobody konkurencji i zakazu dyskryminacji w stosunkach gospodarczych.

 

 

Celem Fundacji jest:

  • Upowszechnianie i przekazywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego, Dążenie do rozwoju artystycznego, krzewienie kultury, sztuki i dziennikarstwa;
  • Wspieranie utalentowanej młodzieży i dzieci, które będą miały równe szanse dostępu do edukacji, rozwijania swoich zainteresowań i talentów twórczych niezależnie od stanu ubóstwa poszczególnych rodzin.
  • Ukierunkowanie z pomocą znanych osób publicznych w wyborze przyszłych zawodów takich jak: aktorstwo, dziennikarstwo, praca w mass mediach, showbusines'sie ;
  • Współpraca z lokalnymi organizacjami samorządowymi, środowiskami: nauki, kultury i sztuki oraz wzmacnianie poszczucia tożsamości mieszkańców poszczególnych regionów kraju:
  • Wspieranie instytucji oraz organizacji realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
  • Organizacja koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą.
  • Organizacja kursów i szkoleń;

Zobacz pełny tekst Statutu Fundacji Młodych Talentów Tessa